Kula

KulvapenTillåtet vilt
Klass 1Alla viltarter
Klass 2Alla viltarter utom: älg, vildsvin, dovhjort, kronhjort, mufflonfår, björn, varg, myskoxe och visent
Klass 3Alla viltarter utom: älg, rådjur, vildsvin, dovhjort, kronhjort, mufflonfår, bäver, lodjur, björn, varg, järv, säl myskoxe och visent
Klass 4 Vildkanin, ripa, järpe, fasan, rapphöna, duva, kråka, råka, skata, kaja, nötskrika, björktrast, koltrast, stare, gråsparv, pilfink, iller, frett, mård, hermelin, vessla, lämmel, råtta, mullvad, sork, bisam, mus, havstrut, gråtrut, silltrut, fiskmås, skrattmås, sothöna

Hagel

ViltBlyhagelStålhagel
RådjurUS 3-5US 1-3
RävUS 4-5US 2-3
KanadagåsUS 4-5US 2-3
HareUS 5-6US 3-4
TjäderUS 5-6US 3-4
GräsandUS 5-7US 3-5
KrickaUS 6-7US 4-5
RipaUS 6-7US 4-5
OrreUS 6-7US 4
FasanUS 6-7US 4
RingduvaUS 6-7US 5
KråkaUS 6-7US 5