Dovhjort

Dovhjorten kommer ursprungligen från medelhavsområdet och kom till Sverige för cirka 500 år sedan. Det unika med dovhjorten jämfört med våra andra hjortdjur är att de förekommer i flera färgvarianter. Man kan enkelt se skillnad på han- och hondjur då hjortarna har horn och inte hindarna. När hjortarna blir i mogen ålder ser man även skillnad på kroppsform då de har mycket större kroppsstorlek och kraftiga horn. 

Kännetecken

Färgen på dovhjorten är oftast gråbrun, men kan variera kraftigt beroende på individ allt från vit till svart. Pälsens utseende varierar beroende på årstid på sommaren är den rödbrun med vita prickar, vit mage och svart rygglinje. När de får vinterpälsen blir de gråbruna. Vikten skiljer sig åt mellan könen, handjuren väger mellan 46-94 kg och hondjuren 35-56 kg. Dovhjortens svans skiljer sig från våra inhemska hjortdjur då den är ganska lång 15-20 cm. Fyrsprånget dovhjorten har skiljer sig också från våra inhemska hjortdjur. Alltså när dovhjorten springer kan den studsa fram med raka ben. Detta för att det skapar dunsar i marken som varnar andra dovhjortar i flocken för fara. Även får de en bättre överblick i terrängen. Ett annat beteende som skiljer sig från andra hjortdjur i Sverige är att dovhjorten trycker väldigt hårt. De kan stå i ett buskars eller en tätning medans faran passerar dom på nära håll. 

Levnadssätt

Dovhjorten lever främst i de södra delarna av Sverige i områden där det finns omväxlande löv- och blandskog. De ät normalt gräs och löv, men det varierar beroende årstid. På vintern äter de blåbärsris, ekollon, ljung och lingon. Under våren äter de mest färska löv och på sommaren grödor från fält. rotfrukter, spillsäd, lövträd och bär. Brunsten är normalt i oktober och början av november. Hinden är dräktig i cirka 230-245 dagad och föder normalt en ibland två kalvar i maj-juni.

Sinnen

Synen är otroligt bra hos dovhjorten, det finns exempel på hjortar som upptäckt en fara på cirka 500 meter bara med synen. Även doftsinnet och hörseln är väl utvecklat, vilket gör dom svåra att överlista.

Horn

Dovhjortens horn har fyra stadier, spetsar, stånghorn, halvskovel och helskovel. De fejar bort basthuden i augusti och fäller hornen i april-juni. När en hjort har nått kapital ålder går den i retur och får sämre horn för varje år som går. 

Jakttid

Jakt på dovhjort får endast ske från en timme före solens uppgång till en timme efter solens nedgång.

Från 1 september till 30 september från man jaga hornbärande djur och endast under smyg- eller vaktjakt. 1 oktober till 20 oktober blir det tillåtet att jaga alla vilt samt med hund. Sedan är det ett uppehåll vid brunsten fram till 16 november. Från 16 november till 28 (29) februari blir alla djur tillåtna att jaga. 

Jaktmetod

Det finns många sätt att jaga dovhjorten på man kan antingen jaga med eller utan hund. När man jagar utan hund är det oftast smyg- eller vakjakt. Alltså att man antingen sitter och vakar där man vet att dovhjortarna rör sig eller att man smyger vid ett område för att komma åt dom. När man jagar med hund använder man stötande eller drivande hund. Om du vill veta mer om de olika jaktmetoderna klicka här.

Vapenklass

Den vapenklass man får använda på dovhjort är kulvapen klass 1. 

Se Recept på Dovhjort här