Älg

Skogens konung i Sverige är älgen, den lockar inte bara jägare utan även icke jagande människor som ger sig ut i skogen på grunda av älgen. Det har även skapats en stor turistindustri på grund av våran älg. Älgen bidrar inte bara med positiva saker utan förstör även mycket för skogsbruket och är en fara i trafiken. Under sommaren finns det ungefär 300 000 – 400 000 älgar, sedan under hösten skjuts ungefär 100 000. 

Älgen är det största djuret vi har i de svenska skogarna kan väga mellan 200 till 500 kg, och är väldigt lätt att känna igen då den inte liknar något annat djur. Älgkalven föds brun, men sedan när de blir vuxna får de vita ben och blir antingen mörkbrun, nästan svart eller ljus grå, färgerna kan helt enkelt variera väldigt mycket beroende på individ. Det förekommer även vita älgar, som är väldigt ovanligt.

kön

Att avgöra könet på älgen är enkelt då tjuren har horn. Men under midvintertid fäller tjuren hornen och är hornlös en tid, då kan det vara svårt att skilja könen. Det går dock genom att kolla på bakdelen. En älgkos ljusa ben fortsätter längs skinkorna så de har en ljus strimma längs insidan av deras bakben. Skillnad från tjuren som är mörk på insidan av bakbenen. Älgtjuren är även grövre i kroppen till skillnad från älgkon.

Föda

Älgen är en idisslare och ät örter, vedartade växter. Vad älgen äter för föda beror på årstiderna under vintern äter den kvistar av löv och barrträd. Under våren äter älgen mycket bärris och ljung, även under vintertid när det är ett tunt lager med snö. På sommaren är den gräs och vattenväxter, men också blad från lövträd och örter som till exempel mjölke. Sedan under hösten återgår den till bärris och ljung.

Älgspår och spillning 

Det enda spåret som är större än älgens i europa är björnens. Älgens spår är enkelt att känna igen genom att storleken är så stor och sedan formen liknar inte något annat djur. En älgtjurs spårstämpel är mellan 12-16 cm medans älgkons avtryck är lite mindre och kalvarnas ännu mindre.  

Under vintertider ser älgens spillning ut som små ovala kulor medans på sommaren är den lösare och likna komockor. Detta beror på att under vintern är deras kost mycket mer fiberrik och innehåller mindre mängder vätska. Vilket gör att spillningen blir torr och hårt med mycket fibrer i. På sommaren innehåller födan mer vatten och därför blir spillningen lösare.

Jakttid

Älgjakten börjar 1 september i de norra delarna av landet och 8 oktober i de södra delarna av landet. Jakten slutar senaste 28 (29) februari. 

Jaktsätt

Älg kan jagas på många olika sätt de vanligaste är med löshundsjakt, ledhundsjakt och drevjakt. Löshunds Jakt med ställande hund sker oftast på större jaktområden på grund av att hunden behöver mycket yta när den jagar. Ledhundsjakt har man hunden i band och spårar viltet, det är mer praktiskt på mindre jaktområden. Drevjakt eller klappjakt jagas oftast på områden där det finns mycket älg, då går drevkarlar i en kedja mot pass skyttarna. 

Om du vill veta mer om de olika jaktmetoderna klicka här!

Vapenklass

Man får enbart jaga älg med kulvapen och den enda vapenklass som får användas på älg är kulvapen klass 1.