Kronhjort

Kronhjorten är ett hjortdjur som har funnits i Sverige i ca 10 000 år. Kronhjorten är Skåne och Ålands landskapsdjur och finns i nästan alla delar av Sverige förutom Gotland, Norrbotten, och Halland. I Syd och Mellansverige befinner sig kronhjorten i vilt tillstånd. Kronhjorten finns även i Jämtland, Västra Dalarna och Västerbotten i små bestånd. I Skåne överlevde och bevarades kronhjorten på dem stora godsen under 1880-talet, då dem hade minskat kraftigt i övriga delar i Sverige. Efter den tiden så har man planterat kronhjorten i olika hägn i delar av landet. Hägnen har gjort så att kronhjorten har kunnat spridit sig snabbare och enklare, genom att olika individer har lyckats rymma från hägnen som sedan bidragit till utbredningen i Sverige. Kronhjorten är ett stort hjortvilt och har en längd på 175 till 225cm från nos till svansroten. Hela 15 centimeter är kronens svanslängd. De har en mankhöjd på 130 till 160 cm och en normal levande vikt som hjortarna har är ca 200kg i Norden, men kan bli tyngre och väga upp mot 300kg. Cirka  45-50% av hannens kroppsvikt har honan och är alltså betydligt mindre, och stiger nästan aldrig över 170 kg.

Levnadsätt

Kronhjorten gillar olika slags områden att anpassa sig på, som tex lövfällande skogar, barrskogar, blandskogar, buskskogar, ängar, mossar och på skogsgläntor. Kronhjorten söker sig även gärna till vatten. och då kommer man till områden med lövskärr, snårskog och sumpskogar. Kronhjorten har ett slags dygnsmönster och söker under dagtid skydd i skogsterränger, som tex täta gran och tall skogar. Gran och tallskogen ger inte bara skydd för att inte kunna synas, utan även skydd mot vind, regn, störningar och låga temperaturer. Det blir även en lägre snödjup bland tätningarna. Det är som sagt inte bara täta terränger som kronhjorten gillar att vara på. Dem använder sig även av tex lövskog i större skogsområden och söker sig gärna till höjder. När dem säker sig till höjderna är det oftast på glesare skogsområden och det pga ha kontroll över omgivningen och faror. Energiskogar är även ett områden som fungerar bra som sin daglega på. 

Under nattetid då dem är som mest aktiva söker sig kronhjorten ut på öppna fält och hyggen. Där har kronhjorten skydd av mörkret och kan då söka sin föda. Kronhjortens föda består blandade saker. Dem gillar att gå ut på fält och mark med sikt där dem äter gräs av olika slag. Buskar, träd, skott, kvist, knoppar, bär, lingon och ljung är nått kronhjorten använder sig av som föda. Under vintertid så är buskar väldigt populärt för kronhjortarna då djup snö oftast ställer till det för dem.

Sinnen

Hörseln och luktsinnet på Kronhjorten är väldigt bra, och kan vrida sina öron i olika riktningar för att snabbt höra vart ljudet kommer ifrån. Björn, Varg och även Lo som tar Kronhjort. Björn och Varg tar sjuka individer eller kalvarna. Detta pga att kronhjortar är ett skyggt djur och väldigt svårfångade. Lodjuren tar kalvar om det nu händer att dem ska försöka sig på att fälla en kronhjort. 

Brunst

Brunsten sätts igång i mitten av augusti och slutar i mitten av september. Under brunsten så försöker kronhjorten ha så många hindar runt omkring sig som möjligt så inga andra kornhjortar kommer och tar hindarna ifrån honom. Dessa kronhjortar kallas för platshjortar. Brölet som kronhjorten använder sig av under brunsten är den mest kraftfulla lätet i Sverige bland våra vilda djur. Under fara så kan hjortarna och hindarna framföra en grov hostning. Kalvarna har ett ljusare nasalt kontaktläte än vad hindarna och kronhjorten har. Honan får nästan bara en kalv. Det är en väldigt låg procent på att honan får två kalvar. Honorna föder vid 2 eller 3 årsåldern. hindarna kan bli upp mot 18 år gamla, och det har förekommit att dem har blivit upp mot en ålder runt 23-25 år. Den äldsta kronhjorten i världen blev 31 år och 7 månader gammal och är känd för det och levde i fångenskap i Skottland. Kronhjorten i Norden är betydligt mycket större än vissa delar av världens kronhjortar, och åldern kan bli lång. 

Horn

Kronhjorten får sina horn som ettåring. Då förekommer det att dem får spetshorn. Spetshornen är avgörandet varför man säger spetshjort eller spets. Efter att hjorten har blivit 2 år så får dem i Sverige 4-8 taggar. Men det kan förekomma att tvååringarna även kan få 9-12 taggar. Ju äldre den blir desto mer ökar tjockleken och storleken på hornen. Men det är inte alltid taggarna utvecklas ju äldre den blir, utan den kan även få färre taggar ju äldre den blir. Under 10-14 årsålder så har kronhjorten som störst horn. Upp till 100-120 cm stånglängd kan en stor kronhjort ha från Sverige. 

Jakttid

Kronhjorten är inom kategorin högvilt, och det krävs att ha en licens inom Kronhjortsskötselområden för att få jaga Kronhjorten på sina marker. Förutom i Skåne där jakten är fri under fastställd jakttid. Jakttiden är 16 augusti till 31 januari och från den 1 oktober får man jaga med hund efter kronhjort.

Övriga delarna i Sverige utanför Kronhjortsskötselområdet får endast skjuta årskalv och har annorlunda jakttider:

Jaktsätt

Det finns många sätt att jaga kronhjort på smyg eller vakjakt och jakt med hund. Det är oftast drivande och stötande hundar som används.

Vapenklass

Den vapenklass som får användas på kronhjort är kulvapen klass 1.