Bäver

Bävern är en stor gnagare med brun päls, stora gnagartänder och en svans som är platt och hårlös. 2005 uppskattade SLU att det fanns 130 000 bävrar och stammen har växt sedan dess och gör det även idag. Oftast upptäcker man bävern när den är ute och simmar för att den rör sig på land under nätterna. Om en bäver anar fara eller upptäcker en fara när den är i vattnet gör den ett kraftigt slag på vattenytan med sin svans för att varna andra bävrar. 

Bäverns egenskaper är anpassade för ett liv i vatten. Pälsen är isolerande för väta och sköld, när den simmar använder den svansen som styrorgan och bakfötterna som är simhudsförsedda för att få fart. När bävern simmar under vattnet täcks ögonen med en hinna som fungerar som simmglasögon och både öron och näsöppning sluts. Den kan även gnaga under vattnet pågrund av en hudflik i svalget. Dessa egenskaper gör att bävern kan vara under vattnet upp till 15 minuter. 

Dammarna bävern bygger påverkar förutsättningarna för växter och djurarter positivt, men det kan påverka skog negativt genom att skapa översvämning som dödar skogen. Även människor kan påverka negativt då dammarna kan påverka jordbruksmark och vägar.

Levnadssätt

Bävern bor i hyddor eller hålor i strandbrinken, i  inlandsvatten av alla typer bara botten inte fryser under vintern. De lever tillsammans i familjegrupper och deras föda består utav örter och vattenväxter, kvistar, bark och löv främst från björk. En bäverfamilj består utav föräldrarna och 2-3 ungar där ungarna föds i maj-juni och lever i reviret till två års ålder. Det förekommer att bävern bygger dammar i strömvatten som är relativt små och grunda.

Ett träd som bävern har ätit på

Historia

På grund av den eftertraktade pälsen och sitt gäll var bävern väldigt eftertraktad. 1800 – talet var den utrotad i många länder även Sverige. 1922 gjordes en inplantering i Sverige och sedan dess har vi haft bäver igen. 

Jakttid

Bävern kan jagas från 1 oktober till 15 maj i norra Sverige. I länen Gävleborg, Dalarna , Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten.

I södra Sverige kan den jagas från 1 oktober till 10 maj i övriga länen.

Vapenklass

Tillåtna vapen för bäver är kulvapen klass 1 och kulvapen klass 2.