Rådjur

Sveriges minsta och vanligaste hjortdjur är rådjuret. Man känner igen rådjuret på sin långsmala kropp, långa hals, stora öron och spetsiga nos. Mankhöjden samt längden på kroppen är 70–75 cm på ett normalstort vuxet rådjur. Ett normalstort rådjur väger mellan 20–30 kg. Vikten varierar beroende på årstid på senhösten väger rådjuret som mest och efter vintern när fett reserverna är förbrukade väger den som minst. Bockarna tappar också vikt under brunsten som är juli-augusti. Pälsen skiftar beroende på årstid, på sommaren är den rödbrun och på vintern, hösten och tidig vår är den gråbrun. Självklart kan nyansen på pälsen variera på individerna. På baken är pälsen vit och kallas för akterspegel, rådjuret använder den vita baken för att varna andra rådjur när den upptäckt en fara. Rådjuret skäller även när den upptäcker en fara för att varan andra rådjur. Lätet låter ungefär som hundskall.

Kön

Det är enkelt att skilja på de olika könen när bocken har horn. Om man ser ett rådjur under den tiden på året då bocken har tappat sina horn, kan man se skillnad mellan de olika könen genom att titta på bakre delen av buken. En bock har en hårtofs vid könsorganet där som kan synas väldigt tydligt. Om man ser rådjuret bakifrån kan man titta på akterspegeln för en get har en cirka 5 cm brungul hårpensel i underkanten. Man kan även se penseln hos getkiden.  

Man brukar ge namn för bocken beroende på vilken horntyp den har. Det finns tre horntyper. Spetsbock då har bocken inga taggar utan bara två spetsar, Gaffelbock då har bocken två taggar, Sextaggare då har bocken tre taggar på vartdera hornet. Sextaggare är den största horntypen, det händer att en bock får fler taggar, men det är ovanligt.

En rådjurs bock och get på en åker

Kid

En get kan få upp till 4 kid samtidigt. Under de första månaderna av ett kids är den mycket minder än det vuxna rådjuret och en vitfläckig päls. Ett kid lever väldigt farligt under de första månaderna då det är ett enkelt byte för räven som vill ge mat till sina valpar. Om man vill ha mycket rådjur på sina marker gäller det att skjuta mycket räv för de står för en stor del av kidens död. Ett kid som levt ett år väger ungefär 14–20 kg och har en mankhöjd på 60-65 cm.

Jakttid

Jakt på rådjur får endast ske från en timme för solens uppgång till en timme efter solens nedgång.

Hornbärande djur får jagas på våren 1 maj till 15 juni och sen sommaren 16 augusti till 30 september i hela Sverige. 1 september får man jaga kid i södra Sverige. Den 1 oktober till 31 januari i södra halvan och 31 december i norra halvan får man jaga alla djur förutom get med kid.

 (Om du vill veta mer specifikt om jakttiden på rådjur kolla på jägareförbundets hemsida om jakttider)

Jaktsätt

Det finns många sätt att jaga rådjur på. Antingen med eller utan hund. När man jagar med hund använder man sig antingen utav stötande eller drivande hund. Observera att man inte får jaga rådjur med hund under jakttiderna 1 maj till 15 maj och 16 augusti till 30 september.

När man inte jagar med hund bedriver man jakten med vakjakt eller pyrschjakt/smygjakt. Vakjakt menas att man sitter på en plats och väntar där man tror att rådjuret ska dyka upp och pyrschjakt menas att man smyger på ett område där man tror att man kan stöta på ett rådjur.

Om du vill veta mer om de olika jaktmetoderna läs på sidan Jaktmetoder.

Vapenklass

Rådjur får man jaga med både kulvapen och hagelvapen. Tillåtna klasser för kulvapen är klass 1 och 2, och tillåtna kalibrar för hagelvapen är 12, 16 och 20.