Varg

Varg eller som våra grannar i Norge säger ulv är ett rovdjur som finns i stora delar av världen och stamfadern till våran jaktkompis hunden. Namnet “varg” betyder “dräpare” eller “tjuv” på gammelsvenska. En fullvuxen varg väger mellan 30 – 50 kg vilket gör de till världens största vilda hunddjur. Det finns väldigt många underarter till vargen men inget vetenskapligt faktiskt accepterat antal. 

Historia

Vargen var en gång i tiden världens mest spridda däggdjur, men har utrotas av oss människor i stora delar av Västeuropa, södra Asien, Mexiko och delar av Nordamerika. Anledningen till utrotningen är på grund av vargens predation av tamboskap och vilt, men även på grund av attack mot människan. Där vargen har sitt revir kan man se tydliga skillnader på viltpopulationer samt att tamboskap blir tagna av vargen. Det har även hänt att vargen kommit in i samhällen och uppträtt väldigt orädd och hotande mot människor i områden där vilda bytesdjur inte räcker till. Om man kollar på populationen globalt är den inte hotad den är stabil över ett relativt stort utbredningsområde. 

Levnadssätt

En varg kan bli ungefär 10-12 år. Vargen är ett socialt djur som lever i familjegrupper bestående av alfaparet, “orginalföräldrarna” samt deras avkomma. Det händer ibland att adopterade subadulta individer också lever med familjegruppen. Innan en varg blir stationär kan de vandra väldigt långt det finns dokumenterat på varg i skandinavien som vandrade 11000 km. Vargen har sin brunst under vintertid och parningen sker i februari-mars. I en flock är det endast alfahonan som löper och föder ungar. En normal valpkull är 4 till 8 valpar, som de föder i en lya 65 dagar efter parning. En vargvalp föds blind och döv och väger cirka 0,4 kg. Efter 5 veckor har de utvecklas så de kan äta kött och efter 10-11 veckor har de slutat dia. Det är när ungvargarna blivit könsmogna som de lämnar flocken för att hitta nya revir. Normalt lämnar de flocken när de är två år, men några främst honor stannar en längre tid. Vargarna som stannar kvar en längre tid hjälper föräldrarna uppfostra de yngre. 

I skandinavien är vargen som mest aktiv under kvällen och tidigt på morgonen. De är som minst aktiva under dagarna. Det finns även ett mönster när på dygnet de jagar vilket är på kvällar, nätter och tidigt på morgonen. Kännetecken för ett vargspår är att det liknar hundens väldigt mycket med fyra tår. Storleken skiljer sig då vargens oftast är större, spårstämpeln brukar vara 9 till 11 cm lång och bakfoten är betydligt mindre än framfoten. En enkel grundregel för att säkerställa att det är ett vargspår man ser är att vargspår oftast målmedvetet (går rakt fram), medans tama hundar springer kors och tvärs. 

Jakt

Vargens kost består av allt från älg till mindre däggdjur, möss och även ibland är. Huvudfödan i en vargs kost är kött då de inte kan överleva på vegetabilier som t.ex björnen. Älgkött är det vargen äter mest i skandinavien sedan kommer rådjuret, men där finns det konkurrens av lodjuret och rödräven. En vargflock dödar omkring 120 älgar per år. Men anpassar sig efter vad för mat som finns i området så de äter även dovhjort, kronhjort, ren och vildsvin

En vuxen varg har kapaciteten att döda en vuxen älg själv, vargen är de enda rovdjuret i skandinavien förutom björnen som kan krossa de kraftigaste rörbenen med sina käkar. Framförallt jagar de i flock och när de fått tag på sitt byte äter det i samma ögonblick som det fallit. Det är vanligt att bytesdjuret lever en tid när det ligger på marken medans vargarna äter på den. Det finns två tekniker de använder för att få tag på sitt byte. Det första är jakt med bakhåll och det andra är förföljande där målet är att trötta ut bytet för att sedan anfalla ordentligt. 

Jakttid

Jakt på varg sker via licensjakt från Länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. De som beslutar antalet djur som ska skjutas är länsstyrelsen i samråd med berörda län. Områden som ska jagas i beslutar Länsstyrelsen vilket oftast är områden där det finns revir. Det finns även möjlighet till skyddsjakt på varg året om, det beslutet tar länsstyrelsen. 

Jaktsätt

När man jagar varg använder man sig oftast av folkdrev och passkyttar utspridda runt ett större område. Ett krav för en effektiv vargjakt är spårsnö för att kunna ringa området och lokalisera om vargarna finns i området eller inte. Vissa använder sig av lapptyg vilket innebär att man sätter upp en flagglina runt det område man vet att vargarna finns.

Vapenklass