Lodjur

Lodjuret även kallad Lo är ett kattdjur som lever i de svenska skogarna, men även i andra delar av Europa och Asien. De är väldigt skygga och lever ensamma, helst i bergig och brant terräng. Det är svårt att förväxla ett lodjur med andra arter, det är ett stort kattdjur med kort svans och fläckig päls. Kroppslängden är ungefär 70 till 115 cm och en mankhöjd på 60 till 70 cm. Vikten varierar beroende på kön en hane väger mellan 20-30 kg medans en hona 15-20 kg.

Historia

Runt början av 1920-talet var lodjuret nästan utrotat, det fanns enbart en liten stam i gränstrakterna mellan Jämtland och Västerbotten. 1928 blev lodjuret fridlyst och stammen ökade, så 1943 blev jakten fri igen. Stammen fortsatte växa trots fri jakt, men under 1980-talet minskade den igen och försvann nästan från Svea- och Götaland. 1984 fridlystes lodjuret i södra Sverige och i hela landet 1986. Samtidigt som lodjursstammen minskade på 80-talet ökade rådjursstammen otroligt mycket. Den rikliga tillgången på rådjur resulterade till att lodjuren återhämtade sig och började växa igen. Följden av den goda tillväxten på lodjur som blev började licensjakt bedrivas 1995 för att reglera stammen. Licensjakten fortsätter än idag.

Levnadssätt

Lodjuret lever för det mesta i skogarna, med stora hemområden. Hemområdena varierar beroende på kön honornas är mellan 200-600 km2 och hanarnas det dubbla. Anledningen till att hanarnas hemområde är så mycket större är för att målsättningen för en lo hane är att para sig med så många honor som möjligt. Medans honornas mål är att få så starka kullar som möjligt och fostra dom till vuxen ålder. Parningstiden är i mars och ungarna föds maj-juni, de får oftast 1-3 ungar, kan hända att de får 4. Ungarna lever med sin moder i ungefär 8 till 10 månader. Födan består av rådjur, hare, skogshöns, mindre däggdjur och i de nordliga delarna av landet även ren. De river gärna räv om tillfället ges, detta mest för att få bort en konkurrent. Lodjuren kan påverka en rådjursstam väldigt hårt, om de kommer in i ett område med en stark rådjursstam kan de nästa utrota rådjuren på några år. 

När lodjuret jagar smyger de försiktigt mot sitt byte, för att sedan rusa fram när avståndet är mellan 20-30 m till bytet. Större djur biter de i strupen för att döda och mindre med ett bett i nacken.

Jakttid

Jakt på lodjur sker via licensjakt från Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen särskilt har beslutat om lodjursjakt. 2020 har det beslutats om att fälla 49 lodjur i mellersta förvaltningsområdet, 14 i södra och 45 lodjur i norra.

Jaktsätt

Oftast jagar man lodjur med hund, men det går även med drevkarlar. Förberedelserna är viktiga för att lokalisera vart lodjuren finns och hur många de är. Därför kollar man vart de rör sig redan när första snön kommer. Hundarnas uppgift är att leta upp lodjuret och sedan ställa det. Lämpliga hundar är t.ex stövar samt spetsar.

Vapenklass