Grävling

Det lever ungefär 300 000 grävlingar i Sverige. Grävlingen hör till familjen mårddjur och lever i hela Sverige förutom de nordligaste delarna och Gotland. Kosten består av det mesta allt från växter, daggmaskar till mindre däggdjur och fåglar, grävlingen är en riktig allätare. Under vintern sover grävlingen i sitt gryt, hur länge beror på klimatet. Efter vintervilan tappar de ungefär hälften av sin vikt. 

Grävlingar lever för det mesta i grupper inom ett revir ibland i klaner upp till 12 individer. Genom att att trycka bakdelen mot olika föremål avsätter grävlingen sekret från en körtel under svansen markerar de sitt revir. Då grävlings honan kan få sin första kull först vid 2 års ålder och 2-3 ungar per kull är förökningstakten i grävlings stammen långsam. De parar sig i mars-juni och ungarna föds sedan i januari-mars.

Utseende

Det är svårt att blanda ihop grävlingen med något annat svensk vilt. Det skulle isåfall vara mårdhunden som inte tillhör den svenska faunan. En grävling är silvergrå på ovansidan av kroppen och svart på undersidan. Huvudet är vitt med svarta ränder från nacken över öronen  och ögonen till nosen. Vuxna grävlingar är ungefär 75-100 cm lång, svansen är ungefär 15 cm och de väger 10-25 kg. Du känner oftast igen en grävling i deras gångstil, de är knubbiga med korta ben och travar fram. Om en grävling blir skrämd reser de ragg för att se större ut. De är även duktiga på slagsmål, så fort en främling kommer in i en grupps revir kan det bli en strid. 

Sinnen

De har väldigt dålig syn vilket gör att man kan komma dom riktigt nära utan att dom ser en. Lukten och hörseln är betydligt bättre. Eftersom synen är så dåligt är luktsinnet avgörande för grävlingen, de jobbar alltid med nosen. Genom att känna igen varandra och upptäcka främlingar.

Gryt

Grävlingen bor i gryt som räven. Det förekommer även att rävar och grävlingar bor tillsammans. Gryten uppstår antingen genom klippblock eller att grävlingen själv grävt gångsystem i lera eller sand. De kan bo i olika gryt beroende på årstid. Under sommaren bor grävlingen ibland i mindre gryt och under vintern ett större och frostfritt gryt. För att se om en grävling bor i ett grytt ska man kolla runt ingångarna där kan man hitta tassavtryck, spillning eller hår som fastnat när de krupit in. 

Jakt

Förut var jakttrycket högre på grävling då man utnyttjade köttet, fettet och deras päls användes för att göra borstar som rakborstar och hästsmycken. Idag jagas oftas grävling på grund låg konkurrens om tid för jakt på andra arter och för att skydda egendom. Dock finns det en liten skara jägare som uppskattar jakten på grävling, det är jägare med lämpliga hundar som jagar grävling. Förutom de jägare med grythundar jagar även många älgjägare grävling. Det är en perfekt jaktform att lära sin ställande hund att ställa djuret där av är det en populär jakt bland jägare med t.ex spetsar. 

Jakttid

Jaktmetod

De jaktmetoder som används för att jaga grävling är grytjakt, vakjakt eller fälla. Om de vill veta mer om de olika jaktmetoderna klicka här

Vapenklass

Kulvapen klass 1 till 3.