Tio utfodrings tips

En viktigt åtgärd som minskar viltets lidande och risken att viltet dör under en tuff vinter är stödutfodring. Självklart är risken inte stor att en svensk art dör ut på grund av en väldigt tuff vinter. De individer som är svaga kommer däremot ha det väldigt tufft och svälta eller kanske till och med dö. Efter vintern kommer våren då kan de individer som överlever vara i väldigt dålig skick för att lägga ägg och föda ungar. 

10 tips 

  1. En foderplats för klövvilt ska inte ligga nära en väg då risken är att djuren kan bli påkörda när de går till eller från foderplatsen.
  2. Utfodra med rätt foder som ensilage, foderpellets eller spannmålskross. Aldrig torr hö då de vara farligt för rådjuren. 
  3. Foderplatsen ska ligga fritt för klövvilt på grund av att det minskar risken att de tas av ett rovdjur, när de har god uppsikt över omgivningen. 
  4. Utfodringen ska helst ske hela vinterhalvåret, men du kan alltid börja lite senare det är aldrig för sent!
  5. Om det är väldigt mycket snö ploga vägar eller stigar så viltet enkelt kan komma fram till foderplatsen. 
  6. Ha flera utfodringsplatser med minst 50 meter ifrån varandra för att minimera att de starkare individerna håller bort de svaga från foderplatsen. 
  7. När man utfodrar rapphöns och fasaner ska man helst utfodra med vete och fåglarna ska även ha tillgång till grovt grus. 
  8. För att minska risken med att predatorer tar fåglarna på utfodringsplatsen, ska utfodringsplatsen ha direkt anslutning till täta buskar för att få skydd. 
  9. En enkel viltvårdsåtgärd om man har tillgång till mycket äppelträd är att utfodra det till djuren. Billigt och väldigt bra! 
  10. Tänk på att du måste ha markägarens tillstånd för att utfodra