Sätta ut saltsten

Att sätta ut en saltsten är en väldigt enkel och bra viltvårdsåtgärd. Det är väldigt populärt hos de flesta djuren och hjälper dom väldigt mycket, då mineralerna är viktiga för deras överlevnad. Tänk på att saltstenen ska ligga nära exempelvis ett dike, viltvatten, eller bäck så djuren har snabbt tillgång till vatten. Här hittar du ett klassisk tips på hur du kan sätta ut din saltsten på ett effektivt sätt. 

Det första du gör är att hitta ett lämpligt träd, där trädstammen ska hålla minst 20 cm i diameter. För att slickytan blir stor och saltet riskerar inte att droppa direkt ner på marken. När du hitta ett träd börjar du med att såga av trädstammen ungefär 1,5 m till 2 m över marken. Oroa dig inte att småvilt inte kommer åt saltstenen. Dem slickar nämligen på trästammen när saltstenen sakta smälter.

Såga ett kryss med motorsågen som ska vara cirka 30 cm djup, så att saltet kan rinna ner till de mindre djuren. Nu är det bara att tälja en pinne eller hitta en i rätt storlek för att hamra in i krysset

Att tänka på 

De trädslag du borde använda är gran, björk eller tall. Om du skulle välja tall eller gran tänk på att barka av stammen. Du behöver inte ha bråttom med att sätta ut en ny saltsten när den tagit slut. För trädstammen blir så insaltad att djuren slickar och gnager på den en tid efter. Tänk också på att inte sätta ut saltstenen nära en trafikerad väg, då det kan öka trafikolyckor.

adrian ute med motorsågen och sågar till ett träd för att sätta ut saltsten
kör med motorsåg i ett träd
en pinne ner hugget i ett träd
saltsten på ett träd