Åteljakt på räv

Vart ska man placera rävåteln?

Öppna fält är oftast inget att föredra då rävarna vill känna sig trygga, likaså vildsvinen på deras åtlar. Räven vill känna sig trygg innan och när den kommer fram till åteln. Räven brukar först gå runt åtelplatsen för att försäkra sig om att det inte finns någon fara vid åtelplatsen innan dem ska hugga in sig på maten. Om du ska lägga ut det på ett öppet fält så bör åteln placeras nära sly, träd, buskars eller ett dike. Dessa exemplen gör så att rävarna kan stryka sig fram till åtelplatsen och känna sig trygga. Placera åtelkojan 50-70 meter ifrån åteln, om du nu inte har förmånen att sitta innanför fönstret hemma eller nått liknande, men då ska foderplatsen fortfarande vara i samma räckhåll, 50-70 meter. 

Det finns så kallade rävväxlar, alltså en viltstig/viltväxel där rävarna går dag som natt. Om man har en sådan växel på räv så har man det betydligt mycket lättare att få räven till åteln, och med knepet att styra dem till åteln med hjälp av fyrvägskorsning samt att ha en växel nära sig är ett guldscenario inom åteljakt på räv. Bättre kan det inte bli. 

Förslag på åtelmat

Hur börjar man?

Gör en så kallad ”grund” till åteln, och med det menar man att man kan börja lägga ut slaktrester osv redan ett 1-6 månader innan den tänkta vakjakten drar igång. Om man gör detta så kommer rävarna bli vana med att det finns mat där nästan hela tiden, beroende på hur seriös du är med åteln och lägger ut rävmat kontinuerligt.

en räv som är framme på åtelplatsen

Innan och under vakjakten på räv

Gå aldrig ut på åtelplatsen strax före vakjakten. Om du nu vill lägga ut mat till rävarna innan nattens vakjakt så kan du använda dig av en snöskoter eller fyrhjuling beroende på vilken årstid du vakar och om du har tillgång till det, ska det i sånna fall göras helst på morgonen. Med dessa fordon kan du åka runt på åteln och slänga ut rävmaten för att minimera din doft på åtelplatsen. Du kan även göra en fyrvägskorsning med snöskoter eller fyrhjulingen. Skidspår funkar även väldigt bra. Rävarna gillar att ta vägarna om det finns sådana och speciellt när det är snö ute. Med detta knep kan du styra rävarna och göra så att dem kommer i den riktning du vill till åtelplatsen. 

Om det är snö ute så har du lättare att se när det börjar bli aktivitet på åteln och kan då planera när det är dags att vaka. Rävarna är mest aktiva under natten/ när mörkret faller, och det är alltså då du ska vaka på åteln. Fullmåne plus snö är det bästa vakjakt tillfället om du har haft aktivitet på åtelplatsen. Glöm inte att du inte får använda belysning på åteln om det inte redan finns en lampa där du anlägger åtelplatsen. Du kan alltså tex anlägga en rävåtel vid en ladugård där det redan finns en knutlampa eller liknande, men inte sätta ut en lampa som man tex får göra på en vildsvinsåtel. 

Om du skjuter en räv på tex natten under vakpasset, så är det bästa att låta den ligga tills morgonen. Såvida inte räven gått iväg inom räckhåll. Chansen till att du kan få skjuta en eller flera rävar under natten är fortfarande kvar. 

Andra rovdjur på åteln  

För att minimera risek att andra rovdjur/djur tar födan som tex kråkor, skator, rovfåglar etc från slaktresterna på åteln så kan du gräva ner slaktresterna. Du behöver inte gräva ner dem så djupt. När det väl är dags att vaka räv så lägger man lite småbitar av slaktrester över det resterande slaktrester som är nergrävda. Detta kan du göra flera dagar innan vakjakten. Om du har ett trafikdött djur på åteln så kan du ta nån slags påle eller spett igenom djurets bog. Då kan inte rovdjuren släpa bort den lika lätt.

Vi på jaktlivet tycker ni även ska gå in och kika på Sundellhunting och hans videos på åteljakt på räv. Där får man även massa info och situationer på åteljakt på räv.

Skitjakt!