Vilt är vilda däggdjur och fåglar som lever i det vilda. Jaktbart vilt är vilt som man får jaga och regleras med jakttider när man får jaga det jaktbara viltet. På grund av att Sverige är ett sånt fantastiskt jaktland har vi starka stammar av nästa alla våra jaktbara vilt. Anledningarna till att vi har så starka viltstammar är att vi är otroligt duktiga på viltforskning, viltövervakning, men även genom våran hållbara förvaltning och viltvård

Olika viltarter

En fin kronhjort på en åker

Kronhjort

Kronhjorten är ett hjortdjur som har funnits i Sverige i ca 10 000 år. Kronhjorten är Skåne och Ålands landskapsdjur och finns i nästan alla

Läs mer
en brunbjörn i skogen

Brunbjörn

Den björn art som lever i Sverige är brunbjörnen. 2018 beräknades det finnas omkring 2900 björnar i Sverige. Det finns björn från de södra delarna

Läs mer
En räv vid ett dike

Rödräv

Räven finns i hela världen och lever i alla sorters miljöer allt ifrån uppe på fjället i norr och i Stockholms villaområden. 70- och 80-talet

Läs mer
En rådjurs bock och get

Rådjur

Sveriges minsta och vanligaste hjortdjur är rådjuret. Man känner igen rådjuret på sin långsmala kropp, långa hals, stora öron och spetsiga nos. Mankhöjden samt längden

Läs mer
Älg som äter från ett lövträd

Älg

Skogens konung i Sverige är älgen, den lockar inte bara jägare utan även icke jagande människor som ger sig ut i skogen på grunda av

Läs mer
En bäver som äter

Bäver

Bävern är en stor gnagare med brun päls, stora gnagartänder och en svans som är platt och hårlös. 2005 uppskattade SLU att det fanns 130

Läs mer

Viltforskning

Viltforskning är väldigt viktig för viltförvaltningen och jakten i Sverige. Det gör så att vi kan bedriva viltförvaltningen och jakten på bästa sätt, så det är långsiktigt hållbart, effektivt och etiskt. Den kunskap som vi får från viltforskningen används allt ifrån regering och riksdagsnivå till jaktlag och jägare. Allmänheten använder också den kunskap vi får från viltforskningen då den kommer från viltforskningen. 

Hur finansieras det?

Sveriges jägare finansierar en stor del av viltforskningen via den statliga jaktkortsavgiften, där en del av pengarna går till Viltvårdsfonden som administreras av Naturvårdsverket. Medlemsavgiften till Svenska Jägareförbundet finansierar deras forskningsmedel som heter Forskningstjugan. Förutom jägare finansieras viltforskningen utav ideella organisationer eller privata företag. Staten finansierar också via statliga forskningsfinansiärer exempelvis Vetenskapsrådet. Det går även att söka bidrag från EU.

Viltövervakning

Viltövervakning innebär att man följer viltstammarna hur de utvecklas och vad deras tillstånd är. är väldigt viktigt för jägarna, men även samhället. Jägarna bidrar frivilligt med en stor del av viltövervakningen genom att samla in uppgifter på viltobs från jakter samt avskjutning per jaktår och spillningsinventering. Dessa åtgärder gör att Svenska Jägareförbundet som har huvudansvaret har koll på vår viltstam. Viltövervakningen kan till exempel på nationell niva hitta förändringar i viltstammarna som bidrar till att jakttider ändras. 

Invasiva främmande arter

Invasiva (skadliga) främmande arter är arter som med hjälp av människor kommit till sverige och kunnat leva här i den nya miljön, men orsakar skada. De arter som kommit hit innan år 1800 via människor och fortfarande är kvar klassas som naturliga. Medans de som kommit efter år 1800 och bosatt sig här klassas som främmande arter. 

Några exempel på invasiva främmande arter i Sverige är mårdhund bisam och tvättbjörn. Dessa arter får man jaga hela året och sedan 2008 har det så kallade Mårdhundsprojektet haft i uppdrag av Naturvårdsverket att minimera och övervak förekomst av mårdhund och tvättbjörn. Om du vill veta mer om Mårdhundsprojektet klicka HÄR.